HOME

001
Build & Design
004
005
5
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

สมัครเข้าศึกษา

รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

กำหนดการ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2 โควต้า

กำหนดการ รอบที่ 2 โควต้า ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2

กำหนดการ รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

กำหนดการ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ การศึกษา 2564

รอบที่ 5 รับตรงมทส.

กำหนดการ รอบที่ 5 รับตรงมทส. ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวสาร

การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

รอบที่ 5 :รับตรง มทส.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว รอบที่ 4 : Direct Admission

ปีการศึกษา 2564

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 : Admission

หลักสูตรที่เปิดสอน