ชื่อโครงการ:  โครงการหาบ้านให้สุนัขกับเพดดีกรี
ประเภทของโครงการ: เพื่อนร่วมโลก
วันที่: 2020-08-13
ช่องทางการติดต่อ: www.pedigree.co.th/ หรือ www.dogilike.com/find-a-home
รายละเอียดโครงการ:  โครงการ “Pedigree Find-a-home” มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการหาครอบครัว ที่พร้อมให้ความอบอุ่นสำหรับสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง โดยมุ่งเน้นการให้การสนับสนุนเรื่องความต้องการพื้นฐานของสุนัข รวมไปถึงสถานรับเลี้ยงสุนัขที่เข้าร่วมโครงการ โดยสุนัขที่ร่วมอยู่ในโครงการ “Pedigree Find-a-home” นั้นเป็นสุนัขที่ถูกทอดทิ้งทั้งที่เคย เป็นสุนัขข้างถนน สุนัขที่เจ้าของเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ซึ่งสุนัขทุกตัวที่ได้มาอยู่ในโครงการจะได้รับการฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการให้อาหารที่มีคุณภาพครบคุณค่าทางโภชน
หน้าแรก