เกี่ยวกับเรา"เพราะคุณคือส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ"

"กระทู้ทำ" มีแนวคิดที่ต้องการจะกระจายข่าวสารในเรื่องการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ โดยผ่านการตั้งกระทู้เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือ โดยเรามีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือในการขอความช่วยเหลือและทำให้การช่วยเหลือที่ทุกคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ยากกลายเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าที่เคย"เป้าหมายของเรา"

"เพื่อช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้"