BACKGROUND

ABOUT CC CLEAN

การทำความสะอาดเป็นอาชีพที่ถูกมองว่า เป็นอาชีพของคนที่ไม่มีทางเลือก นอกจากนี้ยังเป็นอาชีพที่ถูกมองข้ามแล้ว ยังได้สร้างความหนักอกหนักใจให้กับผู้ใช้บริการ จากพฤติกรรมของเหล่าแม่บ้านที่แฝงตัวเข้ามาและสลัดคราบอันแสนดี กลายเป็นโจร จึงทำให้คนในสังคมได้ตัดสินภาพลักษณ์ของคนในอาชีพนี้ไปในทางที่ไม่ดีดังนั้นเราจึงเห็นว่าปัญหานี้ควรจะการแก้ไขโดยการพัฒนาระบบจัดหาแม่บ้านขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความไว้เนื้อเชื่อใจ ในการใช้บริการ และช่วยให้แม่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น

MEANING

OF CC CLEANC : COMPLETE = ความสำเร็จครบครันในบริการเดียว
C : CUSTOMIZE = สามารถเลือกสรรค์ได้
C : CLEAN = ความสะอาด

ABOUT US

BE BELIEVABLE

น่าเชื่อถือได้

บริการของพวกเรามีความหน้าเชื่อถือและได้รับการรับรอง ฉะนั้น จึงวางใจได้ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับความปลอดถัย และ การบริการที่ดีที่สุด

BE CONVENIENT

สะดวกสบาย

เราเชื่อว่าผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบายจากบริการของเรา

THANK YOU

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเรา