WELCOME

TO

TUTOR ONLINE

Education News

ช่วงคะแนนจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 แม้ปี 61 จำนวนักเรียนที่เข้าสอบลดลงอย่างมาก แต่ผลคะแนนหลายวิชากลับสูงขึ้น !! เช่น GAT,PAT5

เมื่อวันที่ 4 เมษายน กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำหรับคะแนนเฉลี่ย O-NET ม.6 พบว่า วิชาภาษาไทย ปีที่แล้ว 52.29 ในปีนี้ได้ 49.25, ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ ปีที่แล้ว 24.88 มาในปีนี้ได้ 24.53,

SPACIAL DAY

March 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Upcoming Events

2
Mar
สำคัญ
26
Aug
สำคัญ
17
Jan
สำคัญ