รายชื่อการอบรม
Visualization : Aligning Data to Business Decision

วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่: ห้อง 3101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด
สัมมนาพิเศษ Digital Transformation in Action

วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่: ห้อง 4101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด
PRACTICAL AI DEVELOPMENT BOOTCAMP

วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่: ห้อง 3101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด
บริหารเงินให้มั่งคั่งตลอดชีวิต หุ้น กองทุนรวม ช่วยคุณได้

วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่: ห้อง 4101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด
CNX Block Mountain 2019

วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่: ห้อง B2102 อาคารเรียนรวม 1

รายละเอียด
CNX UX/UI Meetup

วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่: อาคารเรียนรวม 2

รายละเอียด
Digital Marketing Camp 2019

วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่: ห้อง B2103 อาคารเรียนรวม 1

รายละเอียด

การอบรมที่ใกล้จะถึง
สัมมนาพิเศษ Digital Transformation in Action

วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่: ห้อง 4101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด
PRACTICAL AI DEVELOPMENT BOOTCAMP

วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่: ห้อง 3101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด
Digital Marketing Camp 2019

วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่: ห้อง B2103 อาคารเรียนรวม 1

รายละเอียด