ข้อมูลการติดต่อ

กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ที่อยู่ : 14 ถ.เทียมร่วมมิตร
ห้วยขวาง กทม. 10310
โทร : 022470013 1302, 1303
โทรสาร : 022485844
Facebook : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
E-mail : chalermrath.dcp@gmail.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

Contact form submitted! We will be in touch soon.
ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ข้อความ :