ความเป็นมาของชาวไท-ยวน นครจันทึก

นครจันทึก จารึกภาพ 4000 ปี สี่เขี้ยวต้นตำนาน คู่บ้านลำตะคอง


 • 1

  ไท - ยวน ตามตำนาน มาจากคำว่า "ยูน" หรือ "โยนก" เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน มักเรียกตนเองว่า "แดนยวน" อยู่ทางยูนนาน ต่อมาได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้(ซึ่งก็คือ เชียงแสน หรือจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน)

 • 2

  ต่อมาปี พ.ศ.2347 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พม่าได้เข้ายึดครองเชียงแสน พระองค์จึงโปรดเกล้าให้หลวงเทพหริรักษ์และพระยายมราช ยกทัพไปตีเมืองเชียงแสน

 • 3

  หลังจากที่ตีเมืองเชียงแสนได้แล้วท่านได้รวบรวมผู้คนชาวเชียงแสนสวนหนึ่งเดินทางมายังกรุงเทพฯ

 • 4

  ขณะเดินทางมานั้น ส่วนหนึ่งได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ จ.ราชบุรี และ จ.สระบุรี ได้แก่ อำเภอเสาไห้

 • 5

  เนื่องจากขณะนั้นยังมีการทำสงครามกู้อิสรภาพ และขยายอาณาเขต จึงต้องมีการจัดตั้งกองโคเพื่อเป็นสัตว์พาหนะขนเสบียงเวลามีศึกสงคราม กองหนึ่งตั้งอยู่ที่ชายดงพญาเย็น เป็นกองโคที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากใกล้ลำน้ำ "ลำตะคอง" (ปัจจุบันคืออำเภอสีคิ้ว)

 • 6

  ด้วยความเหมาะสมด้านภูมิศาสตร์ "ลำตะคอง" มีน้ำอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ จึงได้อยู่ทำมาหากินสร้างบ้านแปลงเมือง ตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันมีกลุ่มชาวไท - ยวน กระจายตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวนมากในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา