ติดต่อ

การเดินทาง

  วัดใหญ่สีคิ้ว หมู่บ้านสีคิ้ว หมู่ 4 ตำบล สีคิ้ว อำเภอ สีคิ้ว จในครราชสีมา
  080-334-0422, 094-6-126828
  ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านยวน นครจันทึก
  E-mail : tanya8793@gmail.com