Plant pathology clonic system

ยินดีต้อนรับสู่ ย่า ขวัญ ข้าว

เพื่อนคู่คิดของเกษตรกรยุคใหม่ ที่จะช่วยให้การจัดการกับโรคพืชเป็นเรื่องที่

" ง่ายนิดเดียว "

เกษตรสายชิว ? ถ้าคุณเบื่อชีวิตมนุษย์เงินเดือน คลิปนี้มีคำตอบ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ

ชมคลิบ

วินิจฉัยโรคพืช
Plant diseases diagnosis

ตัวช่วยวินิจฉัยโรคพืชเบื้องต้นจากอาการที่ผิดปกติคุณสังเกตเห็น

คำนวนปริมาณการใช้สารเคมี
The amount of chemicals used

ตัวช่วยในการคำนวนปริมาณการใช้สารเคมีที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่เกิดการระบาดของโรคพืช

ข่าวสารการเกษตร
Agricutural News

อัพเดทข่าวสารใหม่ๆด้านการเกษตร

ความรู้โลกเกษตร
Agricutural knowledge

องค์ความรู้ เอกสาร บทความวิชาการด้านการเกษตรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนทนาภาษาเกษตร
Post and comment

ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านเกษตร ซักถามข้อสงสัยรวมกับผู้ใช้ท่านอื่น

เกี่ยวกับย่าขวัญข้าว
About us

ทำความรู้จักกับความเป็นมาของระบบย่าขวัญข่าว