ทุนการศึกษาปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว รอบที่ 4 : Direct Admission ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 2 : Quota ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับทุน พสวท. รายใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับทุน พสวท. รายใหม่ ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์