หรือ
ตรวจสอบผลการคัดเลือก
สมัคร Online
กด

ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษา

รอบที่ 5 รับตรง มทส. (รับสมัครระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. – 11 ก.ค. 64)

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (ประกาศผล)

รอบที่ 3 แอดมิชชั่น (ประกาศผล)

รอบที่ 2 โควต้า (ประกาศผล)

รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ (ประกาศผล)

ข่าวสารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2564

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2564

SUT NEWS นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ประสงค์จะใช้ผลการทดสอบ
CEFR IELTS TOEIC CU-TEP แทนการสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า

ข่าวสารการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปกติ

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง