รอบที่ 3 : แอดมิชชั่น

ลำดับที่ รับสมัคร/ประกาศผล /กำหนดการ

รับสมัคร Online
1 – 21 ต.ค. 63
Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
1 – 21 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
4 ธ.ค. 63
กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ทุกกลุ่มสำนักวิชา
19 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ
24 ธ.ค. 63
ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net
22 – 23 ก.พ. 64
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net
27 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบแล้ว
27 ก.พ. 64
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
27 ก.พ. – 3 มี.ค. 64
กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1 – 15 เม.ย. 64
11.ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564
จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010